Za Ježíškem do Afriky

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Tradiční vánoční muzejní výstava tentokrát se zaměřením na africké betlémy s výstižným názvem Za Ježíškem do Afriky je pro veřejnost otevřena od 28. 11. vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Čtyři desítky afrických betlémů děčínskému muzeu laskavě zapůjčila rodina Tlustých.

Výstavu svým zpěvem zahájila děčínská pěvecká sešlost SaH a po vernisáži přítomným zazpívala více než dvě desítky koled a vánočních písní z mnoha států světa.Tímto celému souboru děkujeme!

Betlémy a jesličky z černého kontinentu ze sbírky rodiny Tlustých

Když jsme si o Vánocích roku 2000 postavili papírové jesličky, nevědomky jsme udělali první krok pozdější sbírce betlémů. Každým rokem, v čase Vánoc, přibyl nejméně jeden nově vystříhaný betlém. Stále se však nedalo mluvit o sbírce. A to ani v roce 2005, když nás afrikanistka PhDr. Marie Imbrová (někdejší diplomatka v Keni a Zimbabwe) obdarovala prvním betlémem z Afriky. Když však rok na to přivezla z černého kontinentu další, zrodil se základ sbírky.

V současné době opatrováváme čtyřicet dva betlémů a jesliček ze třinácti afrických zemí, 4 jihoamerické a nespočet českých betlémů z keramiky, skla, perníku, šustí, drátku a především z papíru.

Každý ze zde vystavených betlémů je od druhých odlišný – materiálem, zpracováním, pojetím, místem vzniku, příběhem získání a cesty do Evropy.

Všechny však spojuje jedno: zpodobnění narození Ježíška, tedy čas vánoční.

Přijměte naše pozvání a pojďme za Ježíškem do Afriky.

Jaromír, Marcela,Vítek a Anička Tlustých (jaromir@tlustyj.cz)