Ohlasy třicetileté války na severu Čech.

Autogramiáda knihy místní autorky Stanislavy Musilové, jejíž celý název je "Žena za katrem: V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století"