Pravidelné setkání Numismatické společnosti - pobočky Ústí nad Labem-Děčín.

Autogramiáda knihy místní autorky Stanislavy Musilové, jejíž celý název je "Žena za katrem: V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století"

První výstavou v letošním roce budou obrazy ústeckého výtvarníka Štěpána Jiráka z kolekce nazvané Böhmische landsschaft. Z názvu tedy vyplývá, že se autor zaměřuje na zobrazení české krajiny.

Dlouholetý člen Spolku přátel plavby bude vyprávět svoje zkušenosti s provozem lodní dopravy na VD Orlík.

Malá přednáška k historii šlechtické rodiny Thun-Hohenstein, která výrazně ovlivnila Děčín, s ukázkami starých ražeb jejich mincí z 17. a 18. století.

Jeho životopis přednášející zpracoval také jako téma své diplomové práce.

PhDr. Jiří Svoboda je známý badatel, který se dlouhodobě věnuje vltavské plavbě, historii Povltaví a povodním. publikoval celou řadu publikací mezi nimiž má čelné místo "Historie voroplavby v Čechách" vydaná v roce 2018.