Motorové nákladní lodě přesunuté na Labe

Média

Obrázek

M20

Doprovodný text

Z lodního parku ČSPO byly převedeny také čtyři nákladní lodě, stavěné v loděnicích v Německu, Polsku i Holandsku. Jednalo se o moderní plavidla, z části stavěná před 2. světovou válku, zčásti v Holandsku po 2. světové válce. Holandská plavidla měla pomoci s obnovou plavby, zle postiženou válečnými událostmi.
Lodě, značené původně jako M + číslo zajišťovaly rychlodopravu nejen na Odře, byly k zastižení také na Rýně a dalších řekách západní Evropy. Vzhledem k složité situaci ve 30. letech, byly původně v pronájmu. ČPSO je odkoupila až po určité době provozu.

Jestřáb, již jako MN 4203, v roce 1980.