Prohlídka pozůstatků středověkého města Děčín

místo

hlavní budova

Prohlídka muzejní výstavy "Město na louce" spojená procházkou po Mariánské louce pod zámkem, kde jsou stále zbytky prvního středověkého města Děčín.

Historické město Děčín vzniklo někdo po polovině 13. století jako královské město. Existovalo téměř sto let a zaniklo kolem poloviny 14. století, kdy začíná existence města v jeho současné podobě. Jde o unikátní archeologickou situaci, která nemá v Evropě mnoho srovnatelných příkladů. V muzeu bude vidět část archeologických nálezů z 80. let. Následně se pěšky přesuneme na Mariánskou louku. Zde Vám přímo v terénu ukážeme, jak město vypadalo, kde byl kostel, náměstí, zbytky hradeb atp....
Provádět Vás bude Ing. Vlastimil Pažourek, ředitel muzea.
Vstupné v muzeu 50 Kč