Přednáška Vlastimila Pažourka - České středověké rodovky

místo

hlavní budova

Povídání o středověkých mincích reprezentujících šlechtické rodiny z Českého království. Mince pánů z Donína, Bibrštejna, Potštejna, Častolovic, atp.

 

Okolnosti ražeb nejstarších šlechtických mincí z Českého království. Jde zpravidla o hodně vzácné mince, obvykle na ně v aukcích nenarazíte.

Ukazují vzestup české šlechty v rámci Svaté říše římské za Lucemburků, jejich podíl na správě v korunních zemích ve Slezsku a Lužici.

Pořádáno ve spolupráci s Českou numismatickou společností, pobočkou Ústí nad Labem - Děčín.

Vstupné 30 Kč.