Přednáška Mgr. L. Krátké o historii námořní plavby Československa 1948 - 1989

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Srdečně zveme na přednášku, která se koná v úterý 14. září od 17 hodin v děčínském muzeu. Představí se autorka knihy Domovský přístav Praha - Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 Mgr. Lenka Krátká.

Mgr. Lenka Krátká je autorkou knihy: Domovský přístav Praha - Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.

Jde o doposud nejlépe zpracovaný osud plavební firmy podle původních dokumentů, z ministerstev obchodu, zahraničních věcí a průmyslu a podle svědectví pamětníků.

Hospodářský život za socialismu nebyl neměnný a je zde dobře dokumentován na osudu jedné firmy. Podobným způsobem si umíme představit zpracování historie ČSPLO. Třeba i o tom se budeme bavit.


Pořádáno ve spolupráce se Spolkem přátel plavby.