Pirát, který zmapoval Maryland

Augustin
Heřman

Augustin Heřman se narodil buď v Mšeně u Mělníka, nebo v Praze někdy mezi lety 1618 a 1621. Jeho rodina nebyla katolického vyznání, a proto musela po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského (1627) opustit Čechy. Heřmanovi se nakonec usadili se v Amsterodamu, kde Augustin vystudoval kartografii a zeměměřičství. Nejpozději v roce 1640 se jako vůbec první Čech usadil v Americe, konkrétně v holandské kolonii Nový Amsterodam (dnes New York).
Obchodoval s tabákem, otroky, vínem a kožešinami a v roce 1649 od francouzských obchodních partnerů (možná pirátů) koupil loď La Grace. Během tří let Heřman podnikal pod holandskou vlajkou přepadové nájezdy na námořní dopravu do Španěly ovládaného Karibiku. O jejich průběhu nemáme bližší informace, jisté je, že přeplul Atlantský oceán (snad i několikrát) a u pobřeží Guatemaly zajal dvě španělské plachetnice s nákladem cukru, tabáku a vína.
Kromě toho se Heřman zapojil také do obchodů s tabákem a kožešinami. V letech 1649-51 se ovšem dostal do sporu s guvernérem, což nakonec ukončilo i jeho korzárskou činnost. Na krátkou dobu dokonce skončil ve vězení pro dlužníky. Po propuštění mu holandská správa svěřila diplomatická jednání s anglickými kolonisty v Nové Anglii a Marylandu. Heřman udělal na guvernéra lorda Baltimoru Cecila Calverta 3. lorda z Baltimoru tak dobrý dojem, že se dohodli na spolupráci. Dostal za úkol vypracovat podrobnou mapu kolonií, na oplátku měl obdržet půdu k zemědělskému podnikání.
Práci na mapě Marylandu a Virginie Heřman ukončil v roce 1670. Byla tak přesná, že ji ještě o 100 let později využívala vojska George Washingtona ve válce za nezávislost. Zastarala až se změnou krajiny na počátku 19. století. Za její vytvoření Heřman obdržel rozsáhlé statky v panenské krajině východně od řeky Elk, v oblasti zátoky Chesapeake. Jeho zaměstnanci obhospodařovali přes 100 km2 zemědělské půdy a rodina patřila k nejbohatším v Americe. Svůj český původ dával vždy zřetelně najevo. Za své jméno připojoval přídomek Bohemian či Bohemiensis (Čech), své území nazval Bohemian Manor (České pnaství). Dodnes po něm nese jméno dálnice mezi Chestertownem a Elktonem, jméno Bohemia Manor mají v názvu dvě školy v Marylandu. Dávného piráta připomíná i řeka Bohemia.

timelinegraphic
1618
narození?
1640
příchod do Ameriky
1649
stává se pirátem
1653
vězněn pro dluhy
1660
začíná mapovat Maryland
1670
dokončí mapu
1674
člen rady guvernéra Baltimoru
1686
úmrtí