Moravan, který obeplul svět

Erwin
Dubský

Erwin Antonin Anna Dubský pocházel ze starého rodu Dubských z Třebomyslic. Narodil se 23. června 1836 v Brně. Po studiích na akademickém gymnáziu v Brně a ženijní akademii ve Vídni nastoupil v roce 1851 na námořní akademii v Terstu. Rakouská flotila se v té době zbavovala nespolehlivých Italů a mladý Dubský patřil k vůbec prvním suchozemcům v c. k. námořnictvu.

Během studií podnikl několik plaveb na školních lodích po Středozemním moři. Po vyřazení v hodnosti námořního praporčíka sloužil v letech 1857-58 na korvetě Carolina při cestě do Brazílie. Po návratu vystřídal řadu lodí a opět podnikal plavby především po Středomoří. V roce 1864 bojoval na palubě šroubové fregatě Radetzky v rakousko-dánské válce u ostrova Helgoland. O dva roky později, již v hodnosti námořního poručíka, sloužil na vlajkové lodi admirála Tegetthoffa, pancéřové fregatě Erzherzog Ferdinand Max a podílel se na vítězství nad Italy v bitvě u ostrova Lissa (dnes Vis).

V květnu 1874 vyplul ve funkci prvního důstojníka šroubové korvety Erzherzog Friedrich na cestu kolem světa. Výpravě velel Tobias baron Östereicher, trasa vedla přes Suezský průplav a Indický oceán. Po čtyřech měsících korveta přistála v Hongkongu, poté v Šanghaji a v říjnu v Nagasaki v Japonsku. V Číně a především v Japonsku se Dubský zajímal o místní kulturu a nakupoval vše, co se mu zdálo exotické. Měl vlastně štěstí, protože o rok dříve císař Meidži zrušil samurajský stav a Dubský si za pakatel pořídil několik vzácných rodových samurajských mečů, zbroje a luky staré i několik set let. Některé suvenýry a také více než pět set unikátních, zčásti kolorovaných, fotografických desek se dodnes dochovaly na zámku Lysice u Blanska. Z Japonska korveta pokračovala přes San Francisco, Valparaiso, Montevideo a Gibraltar zpět do Puly, kde přistála v červnu 1876.

V letech 1883-85 velel Dubský rakousko-uherské hlídkové flotile v Jaderském moři. Nakonec byl za své zásluhy mimořádně povýšen na kontradmirála a penzionován. Zbytek života strávil ve Vídni a na panství svého bratra v Lysicích. Zemřel 1. března 1909.

timelinegraphic
1836
narození
1851
první plavba
1874
vyplouvá na cestu kolem světa
1883
velení hlídkové flotile
1909
úmrtí