Muž, který unesl válečnou loď

Bohumil
Brkl

Bohumil Brkl se narodil 3. března 1890 v Záchlumí nedaleko Žamberka jako nejmladší z devíti dětí. Původně se učil v továrně na výrobu hospodářských strojů a krátký čas se živil jako zámečník. Zřejmě pod vlivem kamarádů se v 19 letech dobrovolně přihlásil k námořnictvu. Jako torpédista sloužil na různých lodích přes 4 roky.
Po vyhlášení mobilizace nastoupil na torpédovku Tb 11, která operovala v blízkosti Šibeniku.
S prodlužující se válkou se mezi rakouskými námořníky začal šířit neklid. Nejvíce náchylné byly posádky velkých lodí, které čelily dlouhodobé nečinnosti a nekonečným únavným cvičením. Tb 11 sice pravidelně vyrážela do akce, ovšem i mezi jejím mužstvem panovala nespokojenost vyvolaná špatným zásobováním, událostmi v Rusku i v zázemí. Část posádky – v první fázi 6 mužů, pod vedením Brkla a dalšího Čecha Bohumíra Petrly – se začala připravovat na obsazení lodi. Několik pokusů sice na poslední chvíli zhatilo počasí či strach, přesto se podařilo uchovat celý plán v tajnosti. K odvážnému činu se vzbouřenci odhodlali 5. října 1917. I přes značnou nervozitu se jim podařilo obsadit strojovnu a ovládnout loď. Několik mužů se sice postavilo na odpor, ale brzy byli přemoženi a svázáni. Důstojníci před namířenými hlavněmi zbraní pochopili situaci, a nakonec byli gentlemansky drženi v kajutě nespoutaní. Během celé vzpoury nebyl nikdo zabit ani zraněn.
Díky štěstí, shodě náhod, určité nedůslednosti a nedodržování služebních předpisů loď doplula bez obtíží do Itálie, kde se posádka vzdala. Češi poté vstoupili do legií, se kterými se v roce 1919 vrátili do vlasti. Brkl se po demobilizaci stal úředníkem a jeho vzpomínky se později staly tématem řady literárních zpracování. Zemřel 30. dubna 1982 ve věku 92 let.

timelinegraphic
1890
narození
1909
nastup k námořnictvu
1914
nastup na Tb 11
1917
únos Tb 11
1918
vstup do legií v Itálii
1919
demobilizace
1982
smrt