V. Pažourek: Nejstarší české námořní příběhy

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Přednášející se dlouhodobě zajímá o nejstarší dějiny plavby, půjde o reflexi suchozemských Čechů a "námořní plavby" do 15. století.

Mohou mít Češi zkušenosti s námořní plavbou? Ve středověku jde bohužel jen o zlomky příběhů a ojedinělé zkušenosti. Přesto i v Čechách nějaká představa o námořní plavbě byla, což dokládají příběhy poutníků, cestovatelů a johanitských rytířů.
Pořádáno ve spolupráci se Spolkem přátel plavby.

Vstupné 10 Kč