Mince doby lucemburské

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

V pondělí 11. července byla otevřena nezvyklá numismatická výstava pořádaná ve spolupráci s Českou numismatickou společností MINCE DOBY LUCEMBURSKÉ. Jedním z autorů je i její předseda MUDr. Michal Mašek. Cílem numismatické výstavy je představit výběr evropských mincí Lucemburků ze 14. a 15. století.

Téma je českou numismatikou známé jen částečně. Obvykle se u nás soustřeďujeme jen na české a moravské ražby. Známé jsou i mince z lenních území v Německu z tzv.  České Falce či Slezska. Oblíbenými se staly i ražby lucemburských levobočků Mikuláše a Jana z Aqulejského patriarchátu a méně časté biskupské mince Balduina s Trevíru. Výstava připomíná i další méně známá území lucemburské numismatiky - Uhry, italskou Luccu a území tzv. německé Římské říše, Braniborsko, Tyrolsko, Frankfurt, Norimberk a řadu zlatých německých ražeb Zikmunda Lucemburského, které vznikly mimo Frankfurtu i v Basileji, Lüneburku a jinde.

Výjimečný je téměř kompletní výběr ražeb z hrabství Lucemburk z let 1388-1443, do doby poslední rodové vládkyně Elišky Zhořelecké, dcery Jana Zhořeleckého. Podobný soubor ještě nebyl v Čechách veřejně prezentován.

Lucemburkové nám dávají možnost poznat několik monetárních systémů středověké Evropy. Díky jejich kontaktu na vyspělé regiony Itálie, Francie a Flandry se do Čech dostaly ve 14. století nové módní způsoby, ale i technologie, kdy za vlády Karla IV. Praha patřila mezi hlavní metropole Evropy.  

Výstavu můžete navštívit do 31. 12. 2022.