Velitel námořního letectva, který uprchl ze zajetí

Václav Leopold
Voseček

Narozen 26. září 1882 v Hořicích. V letech 1902-1906 studoval na námořní akademii v Rijece, kterou opustil v hodnosti praporčíka (Seefähnrich) po složení námořní důstojnické zkoušky. Sloužil na řadě válečných lodí, mimo jiné na S.M.S. Tegetthoff, jedné z nejmodernějších rakouských lodí. V roce 1912 absolvoval pilotní výcvik a o dva roky později získal jako první letec v monarchii diplom námořního pilota. Brzy patřil v této oblasti k největším odborníkům. Účastnil se zahraničních stáží, zkoušek nových typů letadel, zřizování základen a výcviku nových pilotů. Rakousko-uherské námořnictvo se tehdy řadilo ke světové špičce, jak zkušenostmi pilotů, tak kvalitou sloužících letadel.
Válka jej zastihla již v hodnosti kapitána. Vzhledem k jeho zkušenostem byl jmenován velitelem rakousko-uherského námořního letectva a velitelem jeho základny nedaleko Puly. Osobně se účastnil bojových akcí, což u takto vysoce postaveného důstojníka nebylo obvyklé. Létal na moderním hydroplánu typu Lohner L. S L40. V květnu 1915, během nočního náletu na Benátky, musel nouzově přistát a padl do zajetí. Po prvním nezdařeném pokusu o útěk byl z Itálie přemístěn na Korsiku a následně do Dijonu. V květnu roku 1917 se mu podařilo uprchnout a po 16 dnech cesty a skrývání překročil hranice do Švýcarska. Zbytek války sloužil v různých funkcích u námořního letectva. Jeho život v zajetí a následný útěk je zpracován v knize „Erlebnisse in italienischer u. franz. Gefangenschaft“ (Zážitky z italského a francouzského zajetí) vydané v roce 1918.
Po válce se Woseček rozhodl pro službu v nově vznikající československé námořní plavbě. V roce 1920 byl jmenován prvním důstojníkem na lodi Legie, následně se stal jejím dlouholetým kapitánem. Absolvoval řadu dálkových plaveb, které často vedly do Jižní Ameriky a do přístavů v Asii. Hospodářská krize ovšem v roce 1932 vyústila v prodej Legie do zahraničních rukou. Woseček velel následující dva roky lodi Morava, dokud jí nepotkal stejný osud. V roce 1935 si změnil jméno na „Voseček“. Zemřel 5. prosince 1969 v Ústí nad Labem.

timelinegraphic
1882
narození
1914
výcvik na námořního pilota
1914
velitelem námořního letectva
1915
zajat
1917
útěk ze zajateckého tábora
1920
1. důstojník na lodi Legie
1969
smrt