Důstojník, který skončil na dně Irského moře

Heinz
Riedel

Jen několik námořníků sudetského původu dosáhlo v německé Kriegsmarine důstojnické hodnosti. Heinz Riedel patří mezi výjimky. Narodil se v Rienbergu (Moldau), tedy v dnešních Loučovicích u Lipenské přehrady v roce 1921. V roce 1939 byl přijat na námořní akademii v Mürwicku, kde v roce 1941 absolvoval základní ponorkový výcvik a poté byl zařazen do posádky dokončované ponorky U-612 jako druhý strážní důstojník.
Ještě během cvičných plaveb se U-612 srazila s další německou ponorkou U-444 a se ztrátou dvou mužů se potopila. Většina posádky zničené lodi nastoupila na právě dokončovanou U-230, která při sedmi bojových misích pod kapitánem Paulem Siegmannem přežila mnoho britských útoků a zničila nákladní loď Egyptian z konvoje SC-121.
V červnu 1944 Riedel odešel do 27. ponorkové flotily v Gdyni, kde pod vedením známého kapitána Wolfganga Lütha absolvoval školení velitelů ponorek. V únoru 1945 převzal v Kielu ponorku U-242 třídy VIIC, se kterou 4. března 1945 vyplul na bojovou hlídku. 5. dubna najela U-242 v Irském na britskou minu. Nikdo z posádky nepřežil.
Zajímavé je, že Riedel námořní akademii a celou službu na U-612 a U-230 strávil s přítelem Herbertem Wernerem (1920-2013), který se po válce usadil v USA a celosvětově proslul jako autor protiválečného románu Železné rakve (orig. Iron Coffins).

timelinegraphic
1921
narození
1941
ponorkový výcvik
1941
námořním nadpraporčíkem
1942
potopení U-612
1944
první strážní důstojník U-230
1944
povýšení na nadporučíka
1945
umírá v boji v Irském moři