Legendární parník Bohemia

Autor

HUBERT, Miroslav

Vydal

Ares, Mare-Czech, Spolek přátel plavby

Místo vydání

Praha - Děčín

Rok

2002

Počet stran

168

Jazyk

česky

První český parník Bohemia představuje legendu naší technické historie. Z historiků naší techniky se parníkem Bohemia začal v padesátých letech důkladně zabývat dr. František Psota. Své poznatky shrnul do obsáhlé studie „První český parník, ale k vlastnímu archivnímu bádání se však již nedostal. Novodobé výsledky podrobného archivního bádání, studia soudobého tisku a kontaktů se zahraničními institucemi a osobnostmi autor poprvé publikoval v roce 1987 a následujících letech. Příležitost k uveřejnění kompletních materiálů mu poskytla až tato monografie o parníku. Uveřejněním písemných a obrazových materiálů a výkresových podkladů se tedy z parníku legendárního stává parník, patřící nesporně k nejlépe zdokumentovaným říčním parníkům z první poloviny 19. století. To ovšem neubírá nic na jeho technické kráse a romantice jeho plaveb i v současnosti.

ISBN

80-86158-22-5

Cena

189Kč

Dostupnost

Skladem