Znáte svoje město ? Děčín - Podmokly

místo

hlavní budova

Virtuální muzeum IX. (FŠ) - poznávačka 2. díl, Děčín - Podmokly

Vážení přátelé,
jak jsme minule slíbili, dnes se v našem poznávacím kvízu budeme věnovat levobřežní části. Na rozdíl od Děčína, který ve 2. polovině 20. století prošel drastickou změnou, se Podmokly vyvíjely postupně a z větší části přirozeně. Přesto i zde najdeme celou řadu míst, která se proměnila skoro k nepoznání. Charakter města totiž neurčují jen samotné domy, ale také jejich okolí.
Správné odpovědi uveřejníme opět v pondělí.
Fotografie zveřejníme na facebooku muzea: https://www.facebook.com/pg/muzeumdecin/posts/?ref=page_internal