Víte, že i na Děčínsku žili mamuti?

místo

hlavní budova

Virtuální muzeum VII. díl. (TM) - Údolí řeky Labe bylo tranzitním územím pro pravěká zvířata. Třeba i někdo z Vás našel něco podobného při stavbě domu nebo na zahradě. Nálezy jsou ale obvykle minimálně 2-3 m hluboko.

V rámci projektu Virtuální muzeum vám představíme i několik zajímavých exponátů ze sbírek našeho muzea. Jako první jsme vybrali pravěké nálezy z Děčína a jeho okolí. Jedná se o malou „ochutnávku“ a pozvánku na velkou výstavu „Cesty do pravěku“, která, jak stále doufáme, se uskuteční letos v létě.
Symbolem fauny dob ledových a nejmladšího geologického útvaru čtvrtohor se stali především zástupci tzv. megafauny, tedy živočichové, kteří se před chladným klimatem pasivně chránili svou velikostí. Nejznámějšími příkladem je především mamut srstnatý, ale patří sem například i nosorožec srstnatý či medvěd jeskynní. Všechny tyto druhy jsou zastoupeny ve sbírkách Oblastního muzea v Děčíně, například ukázkami zubů. Fotografie exponátů s popisem najdete na našem muzejním Fb: https://www.facebook.com/pg/muzeumdecin/posts/?ref=page_internal