Setkání Numismatické společnosti

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Pravidelné schůzky, obvykle s přednáškou. Téma bude dodatečně doplněno.

Setkávání sběratelů a zájemců o numismatiku.