Roman Horn: Dvorní medailér a heraldik Rudolf Braun

místo

hlavní budova

Rudolf Braun (nar. 1830) byl přední rakouský medailér.

Roman Horn se zabývá tvorbou rytce, medailéra a heraldika Rudolfa Brauna (1830) známého z celé řady i lokálních ražeb.

Vstupné 10 Kč
Pořádáno ve spolupráci s Numismatickou společností, pobočka Děčín-Ústí nad Labem