Říšské ražby Lucemburků

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Grošové období máme v české numismatice zažité s pražskými groši. Přitom naši panovníci z rodu Lucemburků a jejich příbuzní razili mince po celé Evropě. Přednášet bude Ing. Vlastimil Pažourek.

Díky nim si můžeme i trochu představit evropské mincovnictví středověku.  

Pořádáno ve spolupráci s Čs. numismatickou společností pobočkou Ústí nad Labem – Děčín.  Vstupné 10 Kč