Už je to tady! Hurááá... První veřejná akce po nuceném uzavření muzea je tady!

V rámci Mezinárodního dne muzeí se bude konat ve 14.00 hodin komentovaná prohlídka stálou expozicí Vývoj lodní dopravy na Labi.

Oslavte s námi Mezinárodní den muzeí a navštivte děčínské muzeum, které bude pro návštěvníky u této příležitosti výjimečně otevřeno i v pondělí 18. května!

Virtuální muzeum XXXVI. díl - (VB)

Virtuální muzeum XXV. díl. (VB + JH)

Virtuální muzeum XXIV. díl. - (FŠ) z článku Milana Rosenkrance, Působení řádu Tovaryšstva Ježíšova v Děčíně, DVZ 2/1995, s. 3-12.

Virtuální muzeum XXIII. díl - (VB)

XXII. díl. virtuální muzeum - (VB)

Virtuální muzeum XIX.díl - (MR)

Virtuální muzeum XVII. díl (MR)

Virtuální muzeum XVI. díl - (VB)

Virtuální muzeum XIV. díl (FŠ)

Virtuální muzeum XIII. díl (JH)

Virtuální muzeum XI. díl (VP)

Virtuální muzeum X. (VB)

Virtuální muzeum IX. (FŠ) - poznávačka 2. díl, Děčín - Podmokly

Virtuální muzeum VIII. díl (VB)

Virtuální muzeum VII. díl. (TM) - Údolí řeky Labe bylo tranzitním územím pro pravěká zvířata. Třeba i někdo z Vás našel něco podobného při stavbě domu nebo na zahradě. Nálezy jsou ale obvykle minimálně 2-3 m hluboko.

Virtuální muzeum IV (VP) ve spolupráci se Státním okresním archivem Děčín.

Virtuální muzeum III. (FŠ)