Přednáška Aloise Běloty: Rakouské bitevní lodě.

místo

Bar Bodenbach

Historie největších lodí Rakousko-uherské flotily

Slavíme tento rok 100 let vzniku republiky, současně to je i výročí zániku Rakousko-Uherské monarchie. Na bitevních lodích sloužily stovky Čechů. Známý děčínský námořní historik Alois Bělota bude popisovat, jak se jim tam žilo.
Pořádáno ve spolupráci se Spolkem přátel plavby.
Vstupné 10 Kč.