Vývoj lodní dopravy na Labi

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Jaké lodě pluly po Labi? Co vozily? Zkuste si zatočit kormidelním kolem. Podívejte se tváří v tvář s historickým skafandrem.

Expozice Vývoj lodní dopravy na Labi provede návštěvníka muzea její historií od počátků až do dnešních dnů. Od 40. let 19. století začal vzrůstat význam Děčína jako důležitého přístavu a překladiště.

Kromě strategického, pohraničního místa na mapě k tomu přispěl i rozmach paroplavby. Děčín se nakonec stal i sídlem ředitelství podniku ČSPLO a bylo tu vytvořeno také učňovské středisko pro zájemce o obor lodní dopravy.

Nejstarším exponátem je monoxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ plavidla, používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slovany. V jednotlivých místnostech jsou vystaveny modely lodí, které převážely hlavně sůl mezi Litoměřicemi a Magdeburkem.

Rozvoj plavby byl tak pevně spjat se solným obchodem. Lodě pluly po proudu pouze samotíží a s pomocí plachty, proti proudu pak byly vlečeny po potahových stezkách lidmi nebo koňmi. V expozici uvidíte také ojedinělý model této lodi.

Mezi další zajímavosti jistě patří modely řetězových parníků, které se posouvaly po řetězu položeném na dno řeky od Hamburku až po Mělník v délce 720 km. Uvidíte ale i modely salonních parníků provozujících vyhlídkové plavby po celé délce Labe.

Mezi desítkami modelů nechybějí ani technická plavidla či rekonstrukce přehrady. Návštěvníci z řad dětí jistě ocení možnost zatočit si kormidelním kolem v kormidelně přenesené (a samozřejmě renovované) z poslední, dnes již neexistující motorové lodi typu Polák.

Celou expozici doplňují nejen grafiky a fotografie s tematikou plavby, ale i původní kormidelní kola či součásti lodních strojů z nejrůznějších typů plavidel. Podle jejich velikosti si můžete představit, jakou musel mít kormidelník sílu a zručnost při manévrování s lodí. V závěrečné, sedmé místnosti expozice, uvidíte modely současných lodí. Ty, navigované dnes již nejmodernějšími radary, přepravují náklad ve dne i v noci.