Město na louce

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Jak se bydlelo v Děčíně v dávné minulosti? Nálezy z prvního - dnes už zaniklého - města na Mariánské louce.

Středověké keramické střepy, kosterní pozůstatky či ukázky drobných kovových předmětů a mnoho jiných zajímavostí je součástí nově otevřené výstavy v děčínském muzeu Město na Louce.

Expozice sice už v minulosti patřila mezi stálé oblíbené výstavy, nyní si ji však návštěvníci mají možnost prohlédnout po několikaměsíční přestavbě.

Expozice je věnována archeologickým výzkumům na Mariánské louce v 80. letech minulého století, díky nimž se podařilo zmapovat historii osídlení v této lokalitě.