Vývoj lodní dopravy na Labi

místo

Oblastní muzeum v Děčíně, 1. patro vpravo

Jaké lodě pluly po Labi? Co vozily? Podívejte se tváří v tvář historickému potápěčskému skafandru. Kormidlujte nákladní loď po Labi v kormidelně s projekcí.

Expozice Vývoj lodní dopravy na Labi provede návštěvníka muzea její historií od počátků až do dnešních dnů. Od 40. let 19. století začal vzrůstat význam Děčína jako důležitého přístavu a překladiště. Kromě strategického, pohraničního místa na mapě k tomu přispěl i rozmach paroplavby. Děčín se nakonec stal i sídlem ředitelství podniku ČSPLO a bylo tu vytvořeno také učňovské středisko pro zájemce o obor lodní dopravy.

Nejstarším exponátem je monoxyl – loď vydlabaná z jednoho kmene, typ plavidla používaný v pravěku a převzatý ještě starými Slovany.

V jednotlivých místnostech jsou vystaveny modely lodí, které převážely hlavně sůl mezi Litoměřicemi a Magdeburkem. Rozvoj plavby byl tak pevně spjat se solným obchodem. Lodě pluly po proudu pouze samotíží a s pomocí plachty, proti proudu pak byly vlečeny po potahových stezkách lidmi nebo koňmi. V expozici uvidíte také ojedinělý model této lodi. Mezi další zajímavosti jistě patří modely řetězových parníků, které se posouvaly po řetězu položeném na dno řeky od Hamburku až po Mělník v délce 720 km. Uvidíte ale i modely salonních parníků provozujících vyhlídkové plavby po celé délce Labe.

Mezi desítkami modelů nechybějí ani technická plavidla, statický model zdymadla a dále dětmi oblíbený model zdymadla s tekoucí vodou.

Návštěvníci jistě ocení možnost řídit nákladní loď z Děčína do Loubí a dál v realistické kormidelně s projekcí. Kormidelna byla přenesena a zrenovována z poslední, dnes již neexistující motorové lodi typu Polák.

Celou expozici doplňují nejen grafiky a fotografie s tématikou plavby, ale i původní kormidelní kola či součásti lodních strojů z nejrůznějších typů plavidel. Podle jejich velikosti si můžete představit, jakou musel mít kormidelník sílu a zručnost při manévrování s lodí. V poslední místnosti uvidíte modely současných lodí. Ty, navigované dnes již nejmodernějšími radary, přepravují náklad ve dne i v noci.