Africký šperk ze sbírky Marie Imbrové - výstava prodloužena do 29. 2. 2020

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Africké šperky ze sbírky Marie Imbrové ukazují tradici tisíce let afrického šperkařství a mapují cesty evropských a českých korálků na africké území.

VÝSTAVA PRODLOUŽENA!

Africké šperkařství má tisíciletou tradici a nezastupitelnou roli v místních kulturách a váže na sebe role, které v evropském kontextu již nevnímáme. Šperk etnického charakteru prezentuje svého nositele, je jeho kulturní a společenskou součástí. Vizuálně zařazuje nositele nejen k určitému etniku, ale vydává i svědectví o jeho společenském postavení, stadiu dospělosti a u žen často zaznamenává počet dětí. 

Mnoho typů těchto šperků již bylo podrobně popsáno v rámci etnografického výzkumu jednotlivých etnik, další byly zachyceny na kresbách, malbách či fotografiích, některé najdeme jen u původních nositelů, další u starožitníků a ty současné i u afrických návrhářů a umělců.

Stejně jako ostatní africké artefakty se však místní šperky pod tlakem vnějšího světa mění a narůstající počet obyvatel žijících ve městech se již odklonil od etnického šperku a vyhledává různorodé materiály pro šperky společenský oceňované a vizuálně zajímavé.

Africké šperky ze sbírky Marie Imbrové jsou neuzavřeným souborem odrážející jak její zájem o různé komunity v Africe,  tak i o cesty evropských, zejména českých korálků na tento kontinent. Vzhledem ke skutečnosti, že část své sbírky prezentuje na společenských nebo charitativních akcích, jedním ze základních znaků její sbírky je nositelnost těchto šperků i v našem kulturním prostředí.

Kolekce více jak 200 šperků vystavených v této výstavě v Oblastním muzeu v Děčíně tak dává možnost porovnat oblíbenost a charakter jednotlivých typů šperků v různých regionech Afriky a nabízí i inspiraci pokud jde o užívané barvy, formy a materiály. Výstava je veřejnosti přístupná od 6. června do 29. února (výstava byla prodloužena) a zájemci o odborný výklad se mohou nahlásit na komentované prolídky nebo si rezervovat jiný termín po dohodě s pracovníky muzea.

O sběratelce šperků Marii Imbrové, která v subsaharské Africe strávila několik let se dočtete také zde: www.imbrova.cz

K výstavě Africký šperk vydalo Oblastní muzeum v Děčíně ve spolupráci s Mariií Imbrovou také katalog s názvem Africký šperk. K zakoupení je v pokladně děčínského muzea za 80 Kč.

Výstava obsahuje deset plných vitrín nejrůznějších afrických šperků z mnoha rozličných materiálů.

V jedenácté vitríně je na třicet kusů šperků na prodej. Nákupem noví majitelé podpoří školní docházku zimbabwských dětí v Tengenenge. www.tengenenge.cz