Řetězová paroplavba na Litoměřicku

Média

Image

Lovosice

Doprovodný text

Výjimečně snímek řetězového parníku u Lovosic dokumentuje, jak málo se tato plavidla prosadila v českém vnitrozemí. Do Mělníka byl sice řetěz natažen v roce 1885, provoz řetězové paroplavby zde ale postupně rušila výstavba plavebních komor a zdymadel v rámci projektu Vodocestného zákona. Jak pokračovala výstavba plavebních stupňů v roce 1908 končily řetězové parníky po Dolní Beřkovice a Štětí, v roce 1910 po Roudnice a České Kopisty a v roce 1913 už mohly plout jen po Lovosice.