Děčín a jeho hasiči 1863-2013

Autor

JOZA, Petr; NĚMEC, Jan; POTUŽNÍK, Karel

Vydal

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost

Místo vydání

Děčín

Rok

2013

Počet stran

156

Jazyk

česky

Historici Petr Joza, Jan Němec a sběratel Karel Potužník dokumentují ve své bohatě ilustrované publikaci vznik hasičských spolků na území současného města Děčína, cvičení a ostré zásahy jejich zásahových mužstev, jakož i vývoj jejich hasební techniky. Plasticky je popsána i činnost děčínských hasičů v době nacistické okupace, poválečná proměna hasičů v požárníky a jejich zapojení do všeobjímající Národní fronty. Autoři při sestavování práce využili archivní prameny, hasičské kroniky, dobový tisk i výpovědi pamětníků, kteří poskytli unikátní obrazový materiál.

ISBN

978-80-905025-4-3

Cena

333Kč

Dostupnost

Skladem - pouze přes e-shop