Exponát měsíce května 2021

RAKOUSKÉ KŘESADLOVÉ PUŠKY SYSTÉMU M 1798 „UNTERBERGER“

Pěchotní puška M 1798 měla leštěnou hlaveň dlouhou cca 42,5 vídeňských palců (1117-1120 mm), s hladkým vývrtem 17,58 mm. Měla tvar jednoduchého kuželu s vnějším průměrem 21 mm při ústí a 32,5 mm při dně. Vyráběli ji z kvalitní uhlíkové ocele. Hlaveň neměla mířidla. Muška byla na druhém prstenci přední objímky. Na spodní straně přední objímky se nacházel i zásuvný otvor pro nabiják v tvaru půltrychtýře.

Železný nabiják měl tvar dvou nestejně dlouhých protažených kuželů zužujících se směrem k sobě. Rozšířený konec delšího dolního kuželu sloužil jako hlavice při zasouvání a „zatloukání“ náboje do hlavně a kratší horný kužel měl na konci po obvodě dvě drážky, na které se uvazovaly nebo upínaly čistící pomůcky (podle toho se tento nabiják nemusel při nabíjení otáčet?!). Nabiják jistila proti vypadnutí listová pružinka.

Zbraň bez bodáku byla dlouhá 57 vídeňských palců (1501 mm). Hmotnost pušky s pažbou z černo lakovaného bukového dřeva a s mosaznou soupravou činila 4,8 kg, se železnou soupravou (známé i jako M 1807) 4,6 kg. Dávka střelného prachu měla hmotnost 12 g a podsypka (prach na pánvičce) cca 1 g. Pušku s pažbou z ořechového dřeva přírodní barvy s mosaznou soupravou používaly zejména granátnické diviziony peších pluků.

K pušce M 1798 náležel tulejový bodák. Unterberger původně navrhnul upevnění bodáku na hlaveň uzamykacím prstencem, podobně jako na francouzské pušce vz. 1777. Tento typ bodáku se označoval i jako „bodák M 1798“. Tehdejší úroveň techniky v Rakousku však neumožňovala tak přesné zpracování, aby různé nepravidelnosti nepřekážely při upevňovaní, což se korozí ještě zhoršovalo. Proto už následujícího roku přišel do výzbroje „bodák M 1799“. Neměl uzamykací prstenec, ale na dolním konci jednoduché tuleje byl umístěný spirálovitý výstředník, jehož nejširší část s ozubem se natáčela na odpružený háček pod hlavní. Bodák měl čtyřhrannou čepel s délkou 17,5 palce (461 mm). Celková délka bodáku byla cca 21 palců (555 mm) a jeho hmotnost představovala 350 g. Puška s nasazeným bodákem měřila 75 palců (1976 mm) a měla hmotnost 5,15 kg, se železnou soupravou 4,95 kg. Její délka poskytovala dostatečnou možnost obrany proti jízdě a výhodu při útoku na bodák.

(použitá literatura: Dušan Špirko, projekt Austerlitz.org)