Exponát měsíce července 2020

NAŠE NÁMOŘNICTVO  - 50 původních ilustrací od C. W. Allerse

V Oblastním muzeu v Děčíně se nachází celá řada zajímavých sbírkových předmětů s tématikou plavby vztahujících se k zahraničí. Jednou z těchto zajímavostí je také soubor ilustrací, které se týkají historie Císařského námořnictva od německého malíře C. W. Allerse. Soubor byl vydán v tehdy německém Braslau (nyní Wroclaw) a naše muzeum vlastní druhé vydání, vydané kolem roku 1891. Soubor, uložený v plátěných deskách, zahrnuje 50 výjevů ze života kadetů, portréty důstojníků ze života na lodi i na pevnině. Ústřední lodí je S.M.S. Niobe, která sloužila jako školní loď německého námořnictva. Vzhledem k tomu, že se Allers věnoval realistickému výtvarnému směru, je tento soubor cenným dokumentem k poznání života na školní lodi. Od výuky kadetů námořnickému řemeslu, až po osobní život mimo loď. Portréty důstojníků byly tvořeny podle významných osobností v tehdejším námořnictvu v Kielu.

Loď Niobe byla na vodu spuštěna v  18. září 1839, její kýl byl založen o dva roky dříve. Vzhledem ke změnám, které postihly významná námořnictva v následujících letech, však nikdy nebyla zařazena do Královského námořnictva. Dramatické změny, které souvisely se zavedením parního stroje a lodí s pancéřovou ochranou, vedly k rychlému zastarávání tohoto typu, který se nemohl uplatnit v prvoliniové službě. Necelých 15 let od jejího spuštění válečné události na severoamerickém kontinentu definitivně potvrdily správný směr, kterým se válečné námořnictvo začalo ubírat. I z tohoto důvodu byla loď v roce 1862 prodána do Pruska a to za cenu přibližně 16 000 liber. Zde se s ní počítalo jako se školní lodí. Na její palubě sloužila řada budoucích velitelů Císařského námořnictva, jako Otto von Diederichs nebo Alfred von Tirpitz. Jako další školní lodě i Niobe navštívila přístavy v řadě cizích zemí a prezentovala tak prestiž a moc německého císařství. V roce 1890 byla oficiálně vyřazena ze služby. Torzo lodě bylo definitivně zlikvidováno v roce 1919 v Kielu, kde byl také její domovský přístav.