Nový edukativní program pro žáky II. stupně ZŠ - kartografie a geografie

Muzeum představuje NOVÝ edukativní program ke kartografické výstavě Kudy, kudy cestička. Je zaměřen na poznávání různých typů map, určování světových stran, rozpoznání kartografických symbolů. Odpovědi žáci najdou právě ve výstavě za pomoci muzejního pracovníka.

Informujte se a objednávejte se zde: https://www.muzeumdc.cz/programy-pro-skupiny