Exponát měsíců února, března a dubna

Nechte se exponátem měsíce února nalákat na výstavu Ignác Arnož - podmokelský misionář v Africe. Představujeme několik předmětů dovezených z pobytu autorek výstavy PhDr. Marie Imbrové a Ilony Rosenkrancové v Zimbabwe v září loňského roku. 

V jižní Africe měly za úkol zmapovat působení podmokelského misionáře v exotické krajině. Na výsledek z daleké cesty Po stopách Ignáce Arnože se můžete podívat ve výstavě v 1. patře muzea. Prezentovány jsou historické dokumenty, reportážní fotografie z expedice, snímky z návštěvy Viktoriiných vodopádů i fotografie divokých zvířat žijících v přirozeném prostředí. Nechybí ani připomenutí významné české cestovatelské osobnosti Emila Holuba.
Atmosféru dalekých krajů a dobrodružných výprav doplňují netradiční předměty dovezené přímo z Afriky.