Václav Boura: Moře je láska, moře je život

místo

hlavní budova

Vyprávění námořního kapitána Ing. Václava Boury o životě u Čs. námořní plavby.

Setkání s výjimečnou osobností námořní plavby kpt. Václavem Bourou. Jeho životní příběh je popsán v publikaci vydané nakladatelstvím Mare-Czech.
Ve spolupráci se Spolkem přátel plavby, vstupné 10 Kč.