Roman Horn: Dvorní medailér a heraldik Rudolf Braun II. část

místo

hlavní budova

Pravidelné schůzky numismatické společnosti, tentokráte s druhým pokračováním přednášky zaměřené na Rudolfa Brauna (nar. 1830) předního rakouského medailéra.

Roman Horn se zabývá tvorbou rytce, medailéra a heraldika Rudolfa Brauna (1830) známého z celé řady i lokálních ražeb.

Vstupné 10 Kč
Pořádáno ve spolupráci s Numismatickou společností, pobočka Děčín-Ústí nad Labem