Posměšná medaile

místo

hlavní budova

Virtuální muzeum XIX.díl - (MR)

Numismatická sbírka Oblastního muzea v Děčíně obsahuje nejen několik tisíc oběžných historických mincí, ale i celou řadu vojenských vyznamenání a pamětních medailí vydaných především evropskými státy k nejrůznějším výročím a událostem.
Jednou z kuriozit muzejní kolekce je i posměšná protifrancouzská medaile vydaná v Německu v roce 1920. Impulzem byla spojenecká okupace západní části Německa na levém břehu Rýna, tzv. Porýní, která trvala i po uzavření Versaillské smlouvy z roku 1919.
Na medaili je kromě opisu Die Wacht am Rhein (Stráž na Rýnu) a francouzského hesla Liberte, Egalité a Fraternité zpodobněna hlava vojáka v helmě, vykazující zřetelně negroidní rysy. Revers medaile s německým opisem Schwarze Schande (Černá hanba) a ústředním motivem ženy připoutané ke ztopořenému penisu korunovanému francouzskou helmou nenechává na pochybách, že cílem vydavatelů medaile bylo zesměšnění francouzských černých koloniálních vojáků, kteří střežili okupovanou hranici Porýní.