Komentovaná prohlídka - plavba a vznik první republiky

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Komentovaná prohlídka bude věnovaná době největšího rozvoje lodní dopravy v Čechách, který souvisí se vznikem Československé republiky.

V rámci oslav výročí 100. let vzniku Československé republiky je určitě vhodné připomenout nejslavnější dobu české lodní dopravy. Nový stát navazoval na tradici rozvoje infrastruktury Rakousko-Uherska současně ale provozoval vlastní plavební podniky na Dunaji, Labi a Odře. Jeho odborníci se navíc podíleli na vzniku unikátních konstrukcí plavidel, které třeba z Labe známe dodnes. Bohužel v pozdějších dobách se v Čechách lodní dopravě ani zdaleka tolik nedařilo. Komentovaná prohlídka bude o dobových souvislostech rozvoje plavby za první republiky. Průvodcem bude Vlastimil Pažourek. Vstupné 50 Kč.