Císař Josef II. v Děčíně

místo

hlavní budova

Virtuální muzeum XVII. díl (MR)

Každého návštěvníka našeho muzea již ve vstupní hale zaujme kamenná polychromovaná deska se zlaceným medailonem. Je jednou z cenných památek, které se muzeu podařilo zachránit během demolice historického centra Děčína. Připomíná slavný okamžik v dějinách města - návštěvu císaře Josefa II. dne 22. září 1779. Panovník chtěl tehdy v našem regionu osobně posoudit obranyschopnost habsburské monarchie. Tři pruské vpády v několika desetiletích (během války o rakouské dědictví, sedmileté války a tzv. „bramborové války“) jasně ukázaly zranitelnost její severní hranice.
Během své mise navštívil císař řadu měst a obcí našeho okresu. Začal v Rumburku, odkud se přesunul do Mikulášovic a Chřibské. Dále putoval přes Lísku, Srbskou Kamenici do Růžové, Janova a Hřenska. Následně vystoupal strmou cestou kolem Janova na Arnoltice, pokračoval na Bynovec a přes Ludvíkovice se dostal do Děčína. Zde vzácnému hostu dostalo slavnostního uvítání na zámku. Císař se nechal thunovským sídlem provést, prohlédl si i zahrady a nakonec zde přenocoval. Druhý den se přepravil trámovým přívozem v místě dnešního Tyršova mostu přes Labe a pokračoval na Sněžník, Tisou a Petrovice. Výsledkem inspekce bylo, mimo jiné, vyjmutí děčínského zámku z obranného systému rakouských zemí a císařovo konečné rozhodnutí o výstavbě pevností Terezín a Josefov.
Již roku 1783 se městská rada rozhodla uctít významnou návštěvu zhotovením pamětní desky s císařovým medailonem a nechal ji osadit na Kostelní bráně, kterou panovník vjel do města. Od té doby se bráně začalo říkat Císařská. Po zboření městských hradeb v první třetině 19. století byla deska nejdříve přemístěna na kostel sv. Václava a Blažeje a později na dům čp. 100 v dnešní ulici 28. října. Po likvidaci domu koncem 60. let minulého naštěstí našla útočiště ve sbírkách děčínského muzea. Do dnešního stavu ji restauroval muzejní konzervátor Josef Doležal.