Zadokolesový parník Oder 2 ČPSO ve 20. letech.

Média

Obrázek

Zadokolesový parník Oder 2 ČPSO ve 20. letech.

Doprovodný text

Obnovu lodního parku, realizovanou částečně reparacemi, navrácením plavidel z Německa a novostavbami se sice podařilo v krátké době dokončit, změna v právních předpisech, mezinárodních smlouvách a politické poměry však směřovaly k tomu, aby společnost zanikla, respektive byla včleněna do nástupnického podniku. K tomu došlo v roce 1952.