Orava a Přerov

Média

Obrázek

Přerov ve Štětí

Doprovodný text

Mezi lodě přesunuté v roce 1952 na Labe patřily dva výkonné vlečné parníky, původně pojmenované Prezident Beneš a Prezident Masaryk. Obě lodě byly postaveny na zakázku v Nizozemí v roce 1947, v loděnicích v Dodrechtu. Původ zakázky lze s největší pravděpodobností sledovat až do období 2. světové války a zájmu Vítkovických železáren o dopravu výrobků.

Přerov ve Štětí