V. Pažourek: Promítání plavebních fotografií se sbírek muzea

místo

hlavní budova

Střípky nových informací a podkladů v děčínském muzeu z minulého roku.

Každý rok přinese muzeu něco nového. Často jsou to jen drobnosti. Pokusíme se Vám ukázat staré kroniky ČSPLO, fotografie pana Novotného, historické námořní fotografie muzea, historické stereoskopické fotografie z Děčínska k řece Labi a plavbě. Možná stihneme i fotodokumentaci výletu do Freibergu.

Ve spolupráci se Spolkem přátel plavby