Přednáška PhDr. Nikolaje Savického: Dvě české plavby císaře Františka Josefa I. v roce 1901

místo

hlavní budova

Nejslavnější české plavby Rakousko-uherska.

PhDr. Nikolaj Savický patří mezi přední české historiky. Je autorem celé řady kniha odborných článků věnovaných dějinám techniky a umění. Byl organizátorem autorského týmu publikace o dějinách Pražské paroplavební společnosti "Umění plavby", díky tomu se v poslední době hodně zaměřuje na plavební tématiku. Přednáška popisují zásadní událost českých plavebních dějin související se schválením Vodocestného zákona.
Pořádáno ve spolupráci se Spolkem přátel plavby. Vstupné 10 Kč....