Dny architektury v Děčíně

místo

hlavní budova

Přednáška s prohlídkou stálé expozice plavby k výročí 100.let československých plavidel a plavby.

Ing. Pažourek bude prezentovat v přednáškách spojených s prohlídkou stálé expozice plavby historii "české" plavby na Labi. Významným mezníkem ve snažení Čechů využívat lodní dopravu k spojení s mořem byl právě vznik Československé republiky. V její době měla "česká" plavby významnou podporu od státu, která byla dobře rozpoznatelná v stavbě lodí, výstavbě nových vodních cest a v získávání nových dovedností. Československé lodě v té době patřily mezi nejmodernější na Labi. Přednášky s prohlídkou plánujeme v 10. 00 a ve 12.30 hodin