PICTURA BOHEMIA/Obrazy z Čech

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

První letošní novou výstavou jsou obrazy ústeckého výtvarníka Štěpána Jiráka z kolekce nazvané Böhmische landsschaft. Z názvu tedy vyplývá, že se autor zaměřuje na zobrazení české krajiny.

Výstava prodloužena!

Poučení z dlouhé a bohaté tradice tohoto žánru českého výtvarného umění je spojeno s autentickou a nenapodobitelnou osobní zkušeností. Spolehnout se jen na své hlubinné vzpomínky a emoce - stejně nic lepšího nemáme.

Nejde ani tak o vzpomínky, spíše o podvědomé pocity. Celek světa lze pochopit i z malého kousku země, z ohraničeného terénu, z osobně zažitého a prožitého prostoru tak, jak o tom píše ve svých pamětech Josef Lada. Oddat se intuici, nechat k sobě přicházet obrazy z krajiny dětství - z toho zlatého věku - a v nich nalézt klíč k podstatám.

Major Zeman, plnotučná hořčice, provozovna Jednoty mají stejnou váhu v kompozici obrazu skutečnosti jako ladovský kostelík nebo socha svatého Nepomuka.

Vystavené práce jsou pokusem o jakýsi specifický subžánr krajinomalby: auto v krajině. Zkulturněním krajiny odvěkou přítomností člověka se silnice a auta stala integrální součástí krajinných scenérií. Pak se i červené Škoda 1000 MB míjející Boží muka v horkém srpnovém dni může stát důležitým komponentem malebného výjevu.

Pro návštěvníky výstavy jsou k dispozici bezplatně stručné katalogy, které vydalo Oblastní muzeum v Děčíně díky sponzorskému daru senátora Zbyňka Linharta.