Peníze doby nouze 1918

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Připomenutí doby vzniku "první republiky" u nás na severu Čech.

Autor výstavy Milan Kubát se dlouhodobě zabývá dějinami nouzových platidel a regionální numismatikou. Jeho snahou je popsat systém vydávání místních platidel v době, kdy vznikala první republika. Výstava vysvětlí souvislosti ekonomické i politické.