Nejnovější výtisk Děčínských vlastivědných zpráv stále v prodeji!

Nové číslo Děčínských vlastivědných zpráv 1/2021 je na světě! Zakoupit si je můžete v pokladně děčínského muzea od  středy do nedělě vždy od 9 do 17 hoidn nebo zde v eshopu. http://muzeumdc.cz/eshop/decinske-vlastivedne-zpravy

Z obsahu:
David Skalický - Větrné mlýny na Děčínsku v 19. století - úvod do problematiky výzkumu
Hana Volrábová - Odsun Němců z Jílového u Děčína v letech 1945-1948
Josef Rybánský - Historie poutního místa vr Vilémově
Klaus Ahne, Hermann Wagner - "Vlčí rok" 1652 na panství Benešov
Karel Stein - Kříž pod Výrovnou
Josef Navrátil - Rekonstrukce budovy bývalé fary ve Chřibské
Vlastimil Pažourek - Napticové - loupežníci z Jílového
Eva Černá a kolektiv - Rainer Marschner (18. 4. 1939 - 14. 3. 2021)
Milan Rosenkranc - Nové přírůstky do muzejní sbírky militárií
Redakční síto
Bibliografické zprávy