UKÁZKY Z DEPOZITÁŘE

I v době covidové krize pracovníci sbírkového oddělení Oblastního muzea v Děčíně pokračovali ve své práci. V roce 2020 se podařilo získat z programu ISOD II Ministerstva kultury České republiky dotaci ve výši 174 tisíc korun na pořízení nového úložného systému do depozitáře Historie - Technika.
Specializovaná firma sestavila na míru zhotovený nábytek a nyní pracovníci sbírkového oddělení ukládají předměty do nového úložného systému a zároveň zpracovávají nové záznamy o lokaci předmětů.