Sbírkové předměty z Děčína vystaví na hradě Königstein

Oblastní muzeum v Děčíně spolupracuje i v době covidové na zahraniční výstavě s názvem „Mnohem dříve, než se myslelo! Königstein v době bronzové“, kterou připravuje opevnění Königstein v sousedním Sasku na základě nejnovějšího archeologického výzkumu.
Ze sbírek muzea v Děčíně si kolegové z Königsteinu půjčují 48 sbírkových předmětů, které dokumentují osídlení z doby bonzové na české straně Labe.
Doufáme, že tuto výstavu, která potrvá od 26. 3. do 30. 11. 2021 bude moci v turistické sezoně navštívit co nejvíce návštěvníků.
Fotografie dokumentují výběr archeologických předmětů v depozitáři jeho správkyní Mgr. Václavou Bubnovou.