PF 2021

Milí příznivci, přátelé a návštěvníci děčínského muzea,
děkujeme vám za podporu i v letošním náročném roce, který nám hodně vzal, ale zároveň i mnohé dal. Mnozí z nás si v posledních týdnech uvědomili, že život v nadbytku a možnostech, které jsme považovali za čistou samozřejmost, nám nikdo garantovat nemůže a především nepřináší nám to pravé lidské uspokojení. Radost a štěstí se učíme hledat v obyčejnějších věcech, na něž jsme dříve zapomínali nebo je dokonce vytěsnili. Možná, že nás tento rok naučil více pokoře i skromnosti, více myslet na pomoc druhým lidem nebo umět si jen tak užívat obyčejného dne prožitého se svými nejbližšími a být spokojeni, že jsme zdraví. Kdo měl štěstí, opět může strávit Štědrý den se svými rodinami. Bohužel, každý si to říct nemůže.
Proto si všichni do nového roku 2021 přejme především pevné zdraví, nechť nás štěstí doprovází na cestě ve dnech dobrých i zlých a mějme se rádi!
Bůh nám žehnej!

Veselé Vánoce a krásný Nový rok 2021!