Úspěchy děčínského muzea

Podrobnosti se dočtete po otevření tohoto odkazu.

Stejně jako v jiných oborech probíhá i v oblasti muzejnictví srovnávání institucí na základě výkonů. 

V České republice takové měření umožňují statistiky „Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu“ – NIPOS. V současné době probíhá sběr dat za minulý rok. Pojďme se ale podívat, jak si děčínské muzeum stálo roku 2018. Vůbec ne špatně.

NIPOS sleduje pro Českou republiku celkem 477 muzejních institucí. Mezi nimi se Oblastní muzeum v Děčíně vyšplhalo na velmi solidní 25. místo v počtu uspořádaných kulturně výchovných akcí, například přednášek, tematických programů a komentovaných prohlídek.

Konkrétně v roce 2018 se v rámci Oblastního muzea v Děčíně odehrálo celkem 112 akcí za účasti 4212 platících návštěvníků. Z dalších muzeí v Ústeckém kraji se na celkovém 35. místě umístilo Oblastní muzeum v Chomutově (91 akcí a 3882 návštěvníků),  40. příčku drží Muzeum města Ústí nad Labem (82 akcí a 6214 návštěvníků) a na děleném 44.-45. místě najdeme Oblastní muzeum v Lounech (79 akcí a 7495 návštěvníků).

Počty akcí děčínského muzea ovlivnily prezentace remorkéru Beskydy, nově zavedené komentované prohlídky a program poznávání památek ve Varnsdorfu.

Velmi dobře si děčínské muzeum vede i v počtu uspořádaných výstav. V tomto ohledu je v kraji nejlepší Muzeum města Ústí nad Labem, které v celostátním žebříčku zaujalo 17. místo s počtem 31 výstav, z toho 2 zapůjčené.

Děčínské muzeum se umístilo na 30. - 34. místě s celkem 25 uspořádanými výstavami (z toho 8 zapůjčených). Na výsledku se samozřejmě podílely i pobočky v Rumburku a Varnsdorfu. Přes řadu nedostatků, která podobná srovnávání nutně provázejí je výsledek Oblastního muzea v Děčíně potěšující.

https://statistikakultury.cz/wpcontent/uploads/2019/10/Statistika_2018_MUZEA_A_PAMATNIKY.pdf