Exponát měsíce června - Rodinné loutkařství

Malá rodinná firma Františka Ševčika chtěla v roce 2002 od společnosti Tvar, která vyráběla přes čtyřicet let loutky, odkoupit stroje. Firma ale byla v konkurzu a správkyně konkurzní podstaty jejich podnik oslovila, jestli by spolu se stroji nechtěl převzít i celou výrobu. Nakonec na to František Ševčík přistoupil, čímž vznikla společnost BS Model. Přestože výroba nabíhala postupně, ukázalo se, že loutkové divadlo, s jakým si hrávaly celé generace dětí, má na trhu své místo
a dokáže si najít své zákazníky.

..... „Používáme původní vzory ze 60. let. Loutky, které dnes nabízíme, se nijak výrazně neliší od těch, se kterými si hrávali dnešní babičky
a dědečkové. Podařilo se nám navázat na tradici a zachovat výrobní postupy, na což jsme skutečně hrdí. Jediné, co se na našich loutkách změnilo, jsou barvy: normy pro dětské hračky se stále zpřísňují a ty původní barvy bychom už používat nemohli,“ říká jednatel firmy. Výroba loutky je tak i dnes poměrně náročným procesem. Hlavičky i končetiny se lisují ze speciální směsi, po usušení se ručně obrousí a kolorují. Pak se celá loutka zkompletuje a oblékne. „Oblečení je šité, ne lepené, každá loutka je originál,“ upozorňuje František Ševčík na jednotlivé detaily.
Divadélko, vybavené látkovou oponou a sadou pozadí, je uloženo v pevném kufříku z kartonu tak, aby mohlo zůstat uchováno i pro příští generace, jak tomu ostatně dřív bývalo. „Je dost rodin, v nichž se tato hračka dědí už tři generace a rodiče či prarodiče se na nás dnes obracejí s prosbou o opravu některé z loutek vyrobených ještě původním družstvem Tvar,“ říká František Ševčík a dodává, že se těmto požadavkům samozřejmě snaží vyjít vstříc a loutky, které mají pro rodinu často velkou citovou hodnotu, dle možností opravit.
Největší loutky jsou vyráběny z kaolinu, ty menší pak jsou celodřevěné, všechny jsou ručně malované. Loutková divadla jsou vyráběna v různých grafických podobách ve dvou velikostech se 4 výměnnými pozadími (pohádkový les, světnice, náves a rytířský sál). Hračky děti baví a současně rozvíjí jejich tvořivost, představivost a jemnou motoriku.