Fotografie Vilibalda Liebschera ml. z listopadu 1989

Před rokem jsem dostali do muzea unikátní soubor fotografii k roku 1968 od pana Vilibalda Liebschera. Bohužel pan Liebscher nedlouho po té zemřel. V posledních měsících života mi několikráte kladl na srdce ať se seznámím s jeho stejnojmenným synem, který dnes žije na Slovensku. S Vilibaldem Liebscherem mladším jsme se už několikráte potkali. V lecčems navazuje na práci svého otce. Tento týden nám poslal svůj soubor unikátních fotografií z Děčína z listopadu 1989. Doposud nebyly zveřejněny. Část z nich ukážeme na naší výstavě v muzeu. V každém případě děkujeme.

Vlastimil Pažourek